ПОСЕБНО ИЗДАЊЕ

МИРОСЛАВЉЕВО ЈЕВАНЂЕЉЕ

- ИСТОРИЈАТ И КОМЕНТАРИ -

ПОСЕБНО ИЗДАЊЕ

Од самог почетка рада на комплету МИРОСЛАВЉЕВО ЈЕВАНЂЕЉЕ - ФОТОТИПСКО ИЗДАЊЕ, имали смо природну потребу да наш рад, бар када су у питању пратеће књиге, буде ослобођен оквира који је задат тиражом факсимила.

Наша жеља је била да пратеће књиге Мирослављево јеванђеље - Историјат и Мирослављево јеванђеље - Коментари, припремимо у нешто скромнијем издању, сабране у један повез и садржински идентичне пратећим књигама, под називом Мирослављево јеванђеље - Историјат и Коментари, и да на тај начин омогућимо да се број читалаца пратећих књига увећа и на оне који нису у могућности да поседују или да имају приступ комплету МИРОСЛАВЉЕВО ЈЕВАНЂЕЉЕ - ФОТОТИПСКО ИЗДАЊЕ. Пре свега, на уму су нам биле јавне и школске библиотеке, али и најшира читалачка публика.

Ову намеру смо успели да остваримо тек октобра 2002. године, када се ово посебно издање појавило на Међународном сајму књига у Београду

САДРЖАЈ
Видети:
Мирослављево јеванђеље - Историјат
Мирослављево јеванђеље - Коментари

ШТАМПА:
95 страна 4/4,
1 страна 4/2,
1 страна 2/1,
254 стране 1/1;

ПАПИР:
Кунстдрук, 95гр

ФОРМАТ:
20,5 цм X 27 цм

ПОВЕЗ:
Броширан, корице 4/4, са пластификацијом и клапнама;

ОБИМ:
352 стране

ТИРАЖ:
1500 примерака

Ликовно решење корица:
Александар Палавестра

Фотографије:
Веселин Милуновић

ЦЕНА:
€30
(Трошкови транспорта нису урачунати у цену)