МИРОСЛАВЉЕВО ЈЕВАНЂЕЉЕ

ФАКСИМИЛ

ШТАМПА:
6 до 8 штампарских пролаза, додатни златни пролази, бројне ручне интервенције на штампарским плочама;

ФОРМАТ:
41.8 цм висина, 28.4 цм ширина;

ПОВЕЗ:
Дрвене даске (дебљине 10 мм) пресвучене кожом у коју је утиснут суви жиг, украшене ручно израђеним металним ексерима, украсима и копчама, које су, као и шара на корицама, верна репродукција оригинала;

ПАКОВАЊЕ:
Луксузна кутија, пресвучена плишом, са утиснутом репродукцијом првог српског ћириличног печата;

ОБИМ:
360 страница идентичних оригималу, укључујући и "Петроградски лист" (фолио 166; у факсимилу: стране 330-331);

ТИРАЖ:
299 примерака, сваки са повељом о власништву и аутентичности.

Факсимил је највернија могућа копија Мирослављевог јенђеља, са верно репродукованим пергаментом, рукописом, иницијалима и заставицама, али и свим оштећењима насталим за време 800 година живота ове књиге.
Тек по објављивању комплета МИРОСЛАВЉЕВО ЈЕВАНЂЕЉЕ - ФОТОТИПСКО ИЗДАЊЕ, коначно се приступило рестаурацији и конзервацији овог документа од непроцењиве вредности за српску културу и једног од значајнијих споменика европске културне баштине, а листови Јеванђеља су очишћени. Самим тим, овај факсимил представља и посебну историјско-документарну вредност, јер је рукопис приказан у оном облику и стању, у каквом је нетакнут доживео осам векова.

ЦЕНА:

€ 5,000.oo
(Трошкови транспорта нису урачунати у цену)