МИРОСЛАВЉЕВО ЈЕВАНЂЕЉЕ
ОПРЕМА


 

ПОВЕЉА О ВЛАСНИШТВУ

 

Факсимил Мирослављевог јеванђеља штампан је у ограниченом тиражу од 299 примерака. Уз сваки примерак добија се и ПОВЕЉА О ВЛАСНИШТВУ, на којој се потписима приређивача потврђује аутентичност и редни број примерка.
ПОВЕЉА О ВЛАСНИШТВУ се налази у комплету, у црној папирној фасцикли са утиснутим печатом кнеза Мирослава на првој и последњој страни. У фасцикли је на левој унутрашњој страни залепљена једна страница из факсимила, а на десној повеља.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАШТИТНА КУТИЈА

Луксузна црна кутија, са утиснутим печатима кнеза Мирослава и шарама са оригиналног повеза на поклопцу, постављена црвеним плишем, са заштитном преградом која одваја ФАКСИМИЛ од ПРАТЕћИХ КЊИГА и ПОВЕЉЕ О ВЛАСНИШТВУ

 

 

Досије студио | Браће Недића 29, 11000 Београд, Србија