MIROSLAVLJEVO JEVANÐELJE
OPREMA


 

POVELJA O VLASNIŠTVU

 

Faksimil Miroslavljevog jevanđelja štampan je u ograničenom tiražu od 299 primeraka. Uz svaki primerak dobija se i POVELJA O VLASNIŠTVU, na kojoj se potpisima priređivača potvrđuje autentičnost i redni broj primerka.
POVELJA O VLASNIŠTVU se nalazi u kompletu, u crnoj papirnoj fascikli sa utisnutim pečatom kneza Miroslava na prvoj i poslednjoj strani. U fascikli je na levoj unutrašnjoj strani zalepljena jedna stranica iz faksimila, a na desnoj povelja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŠTITNA KUTIJA

Luksuzna crna kutija, sa utisnutim pečatima kneza Miroslava i šarama sa originalnog poveza na poklopcu, postavljena crvenim plišem, sa zaštitnom pregradom koja odvaja FAKSIMIL od PRATEĆIH KNJIGA i POVELJE O VLASNIŠTVU

 

 

Dosije studio | Braće Nedića 29, 11000 Beograd, Srbija